Breadcrumb

Glossary

Glossary Entry per letter - D

Dodatek dla weterana poszkodowanego

Świadczenie pieniężne dla osoby, która biorąc udział – na podstawie skierowania – w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu.

See other