Breadcrumb

Glossary

Glossary Entry per letter - D

Dobrowolne ubezpieczenie

Przysługujące osobom, które nie spełniają warunków do objęcia ubezpieczeniami społecznymi obowiązkowo.

See other