Breadcrumb

Glossary

Glossary Entry per letter - D

Dokument płatniczy

Specjalny druk służący do przekazywania wpłat z tytułu składek na odpowiednie rachunki ZUS.

See other