Breadcrumb

Glossary

Glossary Entry per letter - D

Dodatek kombatancki

Rodzaj świadczenia dla osób, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych oraz innych osób uprawnionych stanowiący dodatek do
emerytury lub renty.

See other