Breadcrumb

Glossary

Glossary Entry per letter - D

Działalność gospodarcza

Prowadzenie działalności zarobkowej wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.


See other