Breadcrumb

Glossary

Glossary Entry per letter - D

Deputat węglowy kolejowy

Dodatkowe świadczenie – w naturze lub ekwiwalencie pieniężnym – za pracę w przemyśle kolejowym.

See other