Breadcrumb

Glossary

Glossary Entry per letter - D

Dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej

Rodzaj świadczenia dla osoby, która nie ma obojga rodziców, a jest uprawniona do renty rodzinnej.

See other