Breadcrumb

Glossary

Glossary Entry per letter - D

Dofinansowanie płatników składek

Element prewencji wypadkowej mający na celu utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej przez dofinansowanie działań podnoszących bezpieczeństwo w środowisku pracy, prowadzonych przez płatników składek.

See other