Breadcrumb

Glossary

Glossary Entry per letter - D

Dotacja uzupełniająca

Dotacja służąca pokryciu deficytu wpływów ze składek w stosunku do wydatków na
świadczenia finansowane z FUS.

See other