Breadcrumb

Glossary

Glossary Entry per letter - D

Dane identyfikacyjne ubezpieczonego

Zbiór wewnętrznych identyfikatorów umożliwiających identyfikację; czyli PESEL, a w razie gdy go nie nadano – seria i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz imię, nazwisko i data urodzenia.

See other