Breadcrumb

Glossary

Glossary Entry per letter - D

Dodatek kompensacyjny

Rodzaj świadczenia dla osób, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych
i powstaniach narodowych oraz innych osób uprawnionych, w wysokości 15% dodatku kombatanckiego.

See other