Breadcrumb

Glossary

Glossary Entry per letter - D

Dane identyfikacyjne płatnika

Zbiór zewnętrznych identyfikatorów umożliwiających identyfikację, czyli NIP, REGON, a jeśli nie nadano żadnego lub jednego z nich – PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, nazwa skrócona, a także nazwisko, imię i data urodzenia.

See other