Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w Oddziale ZUS w Tarnowie

Obsługa klientów

Klienci są obsługiwani w Tarnowie w budynku przy ul. Kościuszki 32.

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem przy ul. Kościuszki. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.

Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

Wewnątrz budynku

Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. 

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się w korytarzu, po prawej stronie od wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów. W toalecie znajduje się instalacja alarmowa, dla osób które potrzebują pomocy.

Jednostki podległe:

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Bochni

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Bochni w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 48.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Kazimierza Wielkiego są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem głównym od ul. Kazimierza Wielkiego 48. 

  Uwaga, aktualnie w związku z remontem budynku jest nieczynna winda dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Wejście do Inspektoratu jest monitorowane przez pracownika ochrony. W sytuacji zauważenia klienta ze szczególnymi potrzebami, zawiadamia on pracownika obsługi klientów, który udziela klientowi bezpośredniego wsparcia. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny - do czasu zakończenia remontu.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, po prawej stronie wejścia do budynku. Drzwi na drodze do sali są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę. Wewnątrz budynku nie ma barier budowalnych.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się w korytarzu, po lewej stronie od wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów. W toalecie znajduje się instalacja alarmowa, dla osób które potrzebują pomocy.