Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w Oddziale ZUS w Krakowie

Obsługa klientów

Klienci są obsługiwani w Krakowie w budynku przy ul. Pędzichów 27.

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem przy ul. Pędzichów są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem przy ul. Pędzichów. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.

Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi wejściowe do budynku  otwierają się automatycznie.

Wewnątrz budynku

Klienci są obsługiwani w dwóch salach obsługi klientów, na wysokim parterze. Po prawej stronie od wejścia znajduje się stanowisko "Informacja ogólna", "Dziennik podawczy". W głębi są stanowiska do obsługi spraw emerytalno-rentowych i zasiłkowych. Po lewej stronie od wejścia głównego znajdują się stanowiska do obsługi spraw płatników składek i ubezpieczonych.

Wewnątrz budynku są schody. Skorzystaj w platformy schodowej. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek z informacją „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w obsłudze platformy.

Wszystkie drzwi na drodze do sal obsługi klientów otwierają się automatycznie. Wewnątrz sal nie ma barier budowlanych.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów.

Jednostki podległe:

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat Kraków-Krowodrza

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Krakowie-Krowodrza w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 12.

   

  Miejsca parkingowe

  W pobliżu budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Kolejne dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością są wyznaczone przy ul. Mazowieckiej 30.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem z  boku budynku, od strony ul. Wrocławskiej. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. W pobliżu drzwi znajduje się dzwonek z informacją „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Naciśnij dzwonek, aby dostać się do budynku.

   

  Wewnątrz budynku

  Klienci są obsługiwani na parterze budynku.

  Po lewej stronie od wejścia głównego znajdują się stanowiska do obsługi płatników składek, ubezpieczonych, lekarzy. Tutaj jest także stanowisko informacji ogólnej i dziennika podawczego. 

  W prawej stronie od wejścia głównego znajdują się stanowiska do obsługi spraw emerytalno-rentowych oraz zasiłkowych.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

   

  Ważne! Obecnie budynek jest tylko częściowo przystosowany do obsługi klientów z niepełnosprawnością ruchu. Najbliższa placówka ZUS przystosowana do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się w Oddziale ZUS w Krakowie przy ul. Pędzichów 27.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat Kraków-Łagiewniki

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Krakowie-Łagiewnikach w budynku przy ul. Zakopiańskiej 33.

   

  Miejsca parkingowe

  Zapewniliśmy cztery miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością:

  • dwa miejsca przy wjeździe od ul. Hofmanowej, na parkingu dla klientów ZUS,
  • dwa miejsca na podjeździe obok wejścia "C" do budynku inspektoratu.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem „B” od ul. Zakopiańskiej. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi przy wejściu „B” do budynku przy ul. Zakopiańskiej otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku przy ul. Zakopiańskiej. Po prawej stronie od wejścia głównego znajdują się stanowiska do obsługi spraw emerytalno-rentowych i zasiłkowych, po lewej stronie są stanowiska do obsługi spraw płatników składek i ubezpieczonych.  Wewnątrz sali obsługi klientów nie ma barier budowlanych.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po lewej stronie części sali obsługi klientów dla świadczeniobiorców.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat Kraków-Nowa Huta

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Krakowie-Nowej Hucie na os. Teatralnym 8.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem na os. Teatralnym 8 są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem na os. Teatralnym 8. Skorzystaj z podnośnika, który znajduje się przy wejściu.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze. Po lewej stronie od wejścia głównego są zorganizowane stanowiska obsługi klientów, po prawej stronie znajduje się stanowisko informacji ogólnej i dziennika podawczego. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku, za stanowiskiem informacji ogólnej i dziennika podawczego. 

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat Kraków-Podgórze

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Krakowie-Podgórzu w budynku przy ul. Zakopiańskiej 62.

   

  Miejsca parkingowe

  Na parkingu za budynkiem przy ul. Zakopiańskiej 62 są wyznaczone dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Na parking wjedziesz od strony centrum handlowego.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściami z dwóch stron budynku: wejściem głównym, od  ul. Zakopiańskiej 62 oraz wejściem z tyłu budynku, od strony parkingu.

  Przy wejściu przy ul. Zakopiańskiej znajduje się pochylnia. Aby dostać się do budynku wejściem od strony parkingu, skorzystaj z windy.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi przy wejściu od ul. Zakopiańskiej  otwierają się automatycznie.

  Drzwi do windy z tyłu budynku nie otwierają się automatycznie. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego oraz informacją „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w dostaniu się do budynku.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze. Przy windzie jest zorganizowane stanowisko infromacji ogólnej i dziennika podawczego. Po prawej stronie od wejścia głównego są usytuowane stanowiska do obsługi spraw płatników składek i ubezpieczonych, po lewej stronie znajdują stanowiska do obsługi spraw emerytalno-rentowych i zasiłkowych. Drzwi do poszczególnych części sali są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Miechowie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Miechowie w budynku przy ul. Podzamcze 14.

   

  Miejsca parkingowe

  Za budynkiem jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Na parking możesz wjechać przez bramę, która znajduje się po prawej stronie, obok wejścia do budynku.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Podzamcze 14. Po lewej stronie wejścia do budynku znajduje się pochylnia.  

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. Po prawej stronie wejścia znajduje się dzwonek. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia do budynku. Drzwi do sali są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu  znajduje się na wprost wejścia do budynku.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Myślenicach

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Myślenicach w budynku przy os. 1000-lecia 15A.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Wejście  do budynku  nie  jest przystosowane  dla osób  z niepełnosprawnością ruchu. Przy wejściu znajdują się schody.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na półpiętrze. Na drodze do sali są wewnętrzne schody oraz drzwi z klamką. Obsługa klientów odbywa się w pokojach biurowych.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

   

  Ważne! Budynek Biura Terenowego ZUS w Myślenicach  jest nieprzystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchu. Najbliższa  placówka ZUS przystosowana do obsługi  osób z niepełnosprawnością ruchu jest Inspektorat ZUS Kraków–Podgórze, ul. Zakopiańska 62.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Proszowicach

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Proszowicach w budynku przy ul. Reja 3.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Kolejne miejsca parkingowe ogólnodostępne znajdują się przed budynkiem Urzędu Gminy i Miasta Proszowice, wewnątrz dziedzińca, który bezpośrednio sąsiaduje z budynkiem Banku PKO BP.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem przy ul. Reja. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego oraz informacją „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.  Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi.

   

  Wewnątrz budynku

  Klienci są obsługiwani w pomieszczeniach na pierwszym piętrze. W budynku nie ma windy. Aby uzyskać pomoc w załatwieniu sprawy, naciśnij dzwonek, który znajduje się przy wejściu do budynku.  

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

   

  Ważne! Budynek Biura Terenowego ZUS w Proszowicach jest nieprzystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchu. Najbliższą placówką ZUS w pełni przystosowaną do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchu jest Inspektorat ZUS Kraków-Nowa Huta, os. Teatralne 8.