Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w Oddziale ZUS w Kielcach

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w Oddziale ZUS w Kielcach

Obsługa klientów

Klienci są obsługiwani w Kielcach w dwóch budynkach przy ul. Piotrkowskiej 27 i  ul. Kolberga 2a.

Budynek przy ul. Piotrkowskiej 27

W budynku przy ul. Piotrkowskiej 27 znajdują się dwie sale obsługi klientów (Sala Nr 1 i Sala Nr 2). Obsługa klientów zgłaszających się w sprawach emerytalno-rentowych odbywa się Sali Nr 1,  a płatników składek oraz ubezpieczonych odbywa się w sali obsługi klientów nr 2 przy ul. Piotrkowskiej 27. budynku przy ul. Piotrkowskiej 27 znajdują się dwie sale obsługi klientów (Sala Nr 1 i Sala Nr 2).

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Możesz skorzystać z miejsc postojowych ogólnodostępnych na parkingu wielopoziomowym, który znajduje się przy Pl. Konstytucji, 100 m od wejścia do budynku ZUS. Na parking możesz wjechać od ul. Piotrkowskiej.  

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do Sali nr 1 oraz Sali nr 2 z poziomu chodnika.

Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi wejściowe do budynku, do Sali Nr 1 i Nr 2 otwierają się automatycznie.

Wewnątrz budynku

Sale obsługi klientów znajdują się na parterze budynku. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku, w holu, w pobliżu sali obsługi klientów nr 1.

Budynek przy ul. Kolberga 2a

W sali obsługi klientów przy ul. Kolberga 2a są obsługiwane wszystkie grupy klientów (płatnicy składek, osoby ubezpieczone, lekarze oraz osoby, które starają się o zasiłki lub je pobierają). Tu załatwisz także sprawy emerytalno-rentowe.

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem przy ul. Kolberga 2a są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku windą, która znajduje się po lewej stronie schodów przy wejściu głównym do budynku. Wejście do windy jest zorganizowane z poziomu chodnika. Winda jest za przeszklonymi drzwiami, które nie otwierają się automatycznie. Natomiast drzwi do windy otwierają się automatycznie.

Drzwi wejściowe

Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu znajduje się dzwonek. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny - do czasu wymiany drzwi wejściowych na automatycznie otwierane.

Wewnątrz budynku

Sala obsługi klientów znajduje się na wysokim parterze budynku, po prawej stronie od wejścia od ul. Kolberga.

Wewnątrz sali obsługi klientów nie ma barier budowalnych, jednak drzwi na drodze do sali nie otwierają się automatycznie. W ich otwarciu pomogą Ci pracownicy.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku,  w holu, w pobliżu sali obsługi klientów.

Jednostki podległe:

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Busku-Zdroju

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Busku - Zdroju w budynku przy ul. Partyzantów 33.

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Partyzantów są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Partyzantów. Przy wejściu do budynku od strony parkingu znajduje się pochylnia.

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

  Wewnątrz budynku

  Sale obsługi klientów znajdują się na parterze, po prawej i lewej stronie od wejścia do budynku.  Drzwi do obu sal mają mechanizm automatycznego otwierania. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Końskich

  Obsługa wszystkich klientów

  Klienci są obsługiwani w Końskich w budynku przy ul. Partyzantów 50/52.

  Przy przejściu przez ulicę znajdują się pola uwagi dla osób z niepełnosprawnością wzroku - pasy ostrzegawcze z widocznymi elementami wypukłymi, umieszczonymi powyżej posadzki, umożliwiającymi ich postrzeganie przez dotyk.

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Partyzantów jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Partyzantów. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

  Przed wejściem na schody, pochylnię oraz przy każdej zmianie poziomu znajdują się płytki różniące się fakturę i kolorem, tzw. pola uwagi.

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi pomoże Ci pracownik ochrony. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynku - do czasu wymiany drzwi wejściowych na automatycznie otwierane.

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku. Drzwi na drodze do sali są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

  Drogi ewakuacyjne są oznaczone w Braille'u.

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Opatowie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Opatowie w budynku przy ul. Sempołowskiej 12.

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Sempołowskiej 12, na parkingu dla klientów, są wyznaczone dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Sempołowskiej 12. Przy wejściu znajduje się podjazd.

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku. Drzwi do sali obsługi klientów otwierają się wahadłowo. Są one otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze, na prawo od wejścia do budynku.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Ostrowcu Świętokrzyskim w budynku przy  ul. Rosłońskiego 4.

  Miejsca parkingowe

  Bezpośrednio przed budynkiem są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Rosłońskiego. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

  Przed wejściem na schody, pochylnię oraz przy każdej zmianie poziomu znajdują się płytki różniące się fakturą i kolorem, tzw. pola uwagi.

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

  Wewnątrz budynku

  Sale obsługi klientów znajdują się na parterze po lewej i prawej stronie wejścia do budynku. Drzwi  do sal obsługi klientów nie  otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi pomogą Ci pracownicy. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po lewej stronie od wejścia do  budynku, w pobliżu sali obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Skarżysku Kamiennej

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Skarżysku-Kamiennej w budynku przy ul. Kossaka 3.

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Kossaka są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem przy ul. Kossaka. Przy wejściu  znajduje się pochylnia.

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze budynku,  po lewej stronie wejścia do budynku. Wszystkie drzwi na drodze do sali otwierają się automatycznie. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Starachowicach

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Starachowicach w budynku przy ul. Radomskiej 31A.

  Miejsca parkingowe

  Na dziedzińcu zewnętrznym budynku, przy bramie wjazdowej  przy ul. Radomskiej 31A  są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Radomskiej 31a. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika. 

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

  Wewnątrz budynku

  Sale obsługi klientów znajdują  się na parterze, po lewej stronie od wejścia i na  wprost wejścia do budynku .  Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku, w holu, w pobliżu sali obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Jędrzejowie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Jędrzejowie w budynku przy ul. Przemysłowej 7.

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

  Wejście do budynku

  Przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia.

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na lewo od drzwi wejściowych. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Drzwi na drodze do sali otwierają się automatycznie. 

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się przed salą obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Pińczowie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Pińczowie w budynku przy ul. 3 Maja 40.

  Miejsca parkingowe

  Na parkingu przed budynkiem przy ul. 3 Maja jest wyznaczone jedno miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. 3 Maja 40, od strony parkingu. Przy wejściu znajduje się pochylnia. Możesz wjechać na pochylnię od parkingu.

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia do budynku.  Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Drzwi na drodze do sali są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę.           

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze, po prawej stronia od wejścia do budynku, naprzeciwko wejścia do sali obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Sandomierzu

   

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Sandomierzu w budynku przy ul. Słowackiego 37C.

  Miejsca parkingowe

  Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu centrum handlowego, które znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie placówki ZUS w Sandomierzu . Na parter budynku zjeżdża się windą.

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się na salę obsługi klientów  z poziomu chodnika. 

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.  

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze budynku. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. 

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje po prawej stronie od wejścia do budynku, w holu, w pobliżu sali obsługi klientów.  

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Staszowie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Staszowie w budynku przy ul. Długiej 10.

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Długiej jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Długiej 10. Jest to wejście boczne, w bramie, od lewej strony budynku. Przy wejściu znajduje się podjazd.

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie.

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze. Drzwi do sali nie otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi pomoże Ci pracownik ochrony. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się w sali obsługi klientów, po prawej stronie od stanowisk.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe we Włoszczowie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani we Włoszczowie w budynku na os. Jana Brożka 3. 

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem na os. Jana Brożka są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od os. Jana Brożka. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu do budynku, na wysokości jednego metra, znajduje się dzwonek, przy którym jest informacja "Pomoc dla osób niepełnosprawnych". Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi.

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na wprost wejścia do  sali obsługi klientów.