Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - D

Dane ewidencyjne ubezpieczonego

Dane konieczne do prowadzenia ewidencji/wykazów, np. imię i nazwisko, miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer wpisu do rejestru, data powstania obowiązku opłacania składek, data wyrejestrowania.

Zobacz także