Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - D

Działalność na własny rachunek

Prowadzenie działalności zarobkowej wykonywanej w sposób zorganizowany
i ciągły, we własnym imieniu i na własny rachunek.

Zobacz także