Ścieżka nawigacji

Aktualności

Dodatkowe oświadczenie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego do wniosków o niektóre świadczenia z ZUS (EMP, ERN, ERR, ENSK, ERSU)

Od 1 stycznia 2022 r. – zgodnie z przepisami - do wniosków o:

  • emeryturę (formularz EMP),
  • rentę (formularz ERN),
  • rentę rodzinną z tytułu śmierci małżonka, przyznaną w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego (formularz ERR),
  • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (formularz ENSK),
  • rodzicielskie świadczenie uzupełniające (formularz ERSU),

należy złożyć dodatkowe oświadczenie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego (plik docx 15kb).

W przypadku wniosku:

Jeżeli wniosek został złożony bez oświadczenia, można samo oświadczenie dostarczyć do ZUS: