Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Renta rodzinna po osobach, które pracowały w państwach Unii Europejskiej

Renta rodzinna po osobach, które pracowały w państwach Unii Europejskiej

Kto może otrzymać rentę rodzinną z ZUS

Do renty rodzinnej mają prawo członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci była w jednej z następujących sytuacji:

  • miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy przyznawanej przez ZUS,
  • spełniała warunki do ustalenia emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy przyznawanej przez ZUS.

Przy ocenie prawa do renty przyjmujemy, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Dowiedz się więcej na temat warunków, które trzeba spełnić, aby otrzymać rentę rodzinną.

Renta rodzinna po osobie, która pracowała za granicą w państwach UE lub albo EFTA

Jeśli osoba, po której ubiegasz się o rentę rodzinną, nie miała wystarczającego stażu ubezpieczenia w Polsce, aby nabyła prawo do emerytury lub renty, wówczas doliczymy okresy ubezpieczenia tej osoby z innego państwa Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Zagraniczne okresy zmarłego dodamy do polskich okresów ubezpieczenia przy ustalaniu prawa do świadczenia, które przyznajemy na podstawie długości stażu ubezpieczeniowego, czyli:

W jakiej wysokości będziemy wypłacali Ci rentę rodzinną

Wysokość renty rodzinnej zależy od wysokości świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Renta wynosi:

  • 85% tego świadczenia – dla jednej osoby uprawnionej,
  • 90% tego świadczenia – dla dwóch osób uprawnionych,
  • 95% tego świadczenia – dla co najmniej trzech osób uprawnionych.

Jeśli zmarły w chwili śmierci spełniał warunki do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, po uwzględnieniu zagranicznych okresów ubezpieczenia obliczymy dla Ciebie rentę rodzinną w wysokości proporcjonalnej. Oznacza to, że do jej obliczenia ustalimy, jaki jest stosunek polskich okresów ubezpieczenia do sumy polskich i zagranicznych okresów ubezpieczenia.

Wypłacimy Ci rentę rodzinną tylko za polskie okresy ubezpieczenia zmarłego.

Ważne!
W Polsce wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna renta rodzinna, którą wypłacamy im w równych częściach.

Przykład
Pani Joanna (52 lata) po śmierci męża Krzysztofa (60 lat) ubiega się rentę rodzinną dla siebie i swojej 15-letniej córki Zosi. Pan Krzysztof przed śmiercią nie pobierał renty z tytułu niezdolności do pracy. Pracował w Polsce (4 lata) i w Hiszpanii (22 lata).

W pierwszej kolejności ustalimy rentę z tytułu niezdolności do pracy, która przysługiwałaby panu Krzysztofowi w dniu śmierci. Ponieważ polski okres ubezpieczenia pana Krzysztofa był za krótki do przyznania renty, doliczymy jego hiszpańskie okresy ubezpieczenia. W tej sytuacji pani Joannie i jej córce obliczymy rentę rodzinną jako stosunek polskich okresów ubezpieczenia do sumy polskich i hiszpańskich okresów ubezpieczenia (4/26). Pani Joanna i Zosia otrzymają rentę rodzinną wynoszącą 90% renty z tytułu niezdolności, która przysługiwałaby panu Krzysztofowi. Każda z nich otrzyma ½ tak obliczonej renty. Wypłacimy rentę rodzinną tylko za okres ubezpieczenia pana Krzysztofa w Polsce.

Za okresy ubezpieczenia w Hiszpanii wdowa i córka mogą otrzymać rentę rodzinną w Hiszpanii, jeśli spełnią warunki przewidziane w hiszpańskich przepisach.

Nauka w szkole lub uczelni zagranicznej  

Osoby powyżej 16 roku życia mają prawo do renty rodzinnej, jeśli się uczą. Gdy jesteś w takiej sytuacji, będziemy wypłacali Ci rentę rodzinną, jeśli uczysz się lub studiujesz w Polsce lub za granicą.

Jeśli otrzymujesz rentę rodzinną, musisz przesyłać do nas co roku zaświadczenie o nauce.

Ważne!
Zaświadczenia ze szkoły lub uczelni wyższej z innego państwa UE lub EFTA nie musisz tłumaczyć na język polski. 

Czy możesz ubiegać się o rentę rodzinną równocześnie z ZUS i z instytucji zagranicznej

Jeśli osoba, po której ubiegasz się o rentę rodzinną, pracowała w Polsce i w innych państwach UE lub EFTA, możesz ubiegać się o rentę rodzinną z każdego z tych państw. Nie musisz składać odrębnych wniosków w każdym państwie. Wniosek składasz w państwie, w którym mieszkasz. Instytucja ubezpieczeniowa tego państwa przekaże Twój wniosek o rentę rodzinną do wszystkich państw, w których osoba zmarła pracowała. Musisz jednak wskazać te państwa we wniosku o rentę rodzinną.

Zostaną Ci przyznane renty rodzinne z każdego państwa, w którym zmarły pracował, jeśli spełnisz warunki określone w przepisach każdego z tych państw.

Przyznanie renty rodzinnej w innym państwie UE lub EFTA nie wpływa na przyznanie renty rodzinnej z ZUS.