Dochodzenie / zabezpieczenie należności

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

RD-9

Wniosek RD-9

Wniosek o odstąpienie od zabezpieczenia
Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.

RD-8

Wniosek RD-8

Wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego
Aktualizacja formularza: 16 czerwca 2021 r.