Kraje UE

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

1 SE

E 207 strona dodatkowa nr 1 SE

Dodatkowe informacje dla instytucji szwedzkich
data dodania: 27.02.2018 r.

E 124

Wniosek E 124

Wniosek o zasiłek pogrzebowy

E-207-PL

Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej - E 207 PL

Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej - E 207 PL