Ścieżka nawigacji

Umorzenie należności z tytułu składek na podstawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – prawo bankowe (tzw. Ustawa matkowa)

Umorzenie należności z tytułu składek na podstawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – prawo bankowe (tzw. Ustawa matkowa)

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  • Płatnika składek (również osoby, która przestała prowadzić działalność), który w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r. zgłaszał ubezpieczonego do obowiązkowych ubezpieczeń (emerytalnego, rentowego i wypadkowego) z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy przy tej działalności, pobierającego jednocześnie zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub przebywającego na urlopie wychowawczym.
  • Osoby, która w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 marca 2001 r. była wspólnikiem spółki cywilnej, bez wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, i jednocześnie otrzymywała zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub przebywała na urlopie wychowawczym.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  Wniosek, w którym podajesz:

  • Twoje dane identyfikacyjne lub dane osoby, w imieniu której składasz wniosek: imię i nazwisko/ nazwę, identyfikator (NIP, PESEL), telefon, adres do korespondencji
  • należności, o których umorzenie składasz wniosek, ich wysokość, rodzaj oraz okres, za który powinny być zapłacone
  • dane osoby ubezpieczonej, której należności mają zostać umorzone: imię, nazwisko, PESEL i NIP, tytuł do ubezpieczenia
  • podpis Twój lub Twojego pełnomocnika.

  Jeśli wniosek składa Twój pełnomocnik, dołącz do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Możesz też wypełnić w tym celu formularz PEL.
  Wnioski i formularze są dostępne na naszej stronie www.zus.pl oraz w naszych placówkach.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz:

  • wysłać pocztą na adres jednej z naszych placówek
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika podczas spotkania z doradcą ds. ulg i umorzeń lub w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół.

   

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie
  Na podstawie dostępnych informacji stwierdzamy, czy Twoje zadłużenie podlega umorzeniu na podstawie przepisów ustawy.
  Gdy kończymy postępowanie, wydajemy decyzję administracyjną.
  Jeżeli w wyniku umorzenia należności powstała nadpłata, zaliczamy ją na poczet Twoich zaległych, bieżących lub przyszłych składek, a w razie ich braku – na Twój wniosek zwracamy Ci nadpłatę.

  Termin rozpatrzenia
  Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej. Zgodnie z przepisami, wnioski rozpatrujemy do 2 miesięcy od ich złożenia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Możesz odwołać się od naszej decyzji do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Złóż pismo w dwóch egzemplarzach, za pośrednictwem placówki ZUS, która wydała decyzję. Możesz też odwołać się ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół. Masz na to miesiąc od dnia, w którym otrzymasz naszą decyzję.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • doradcy ds. ulg i umorzeń – w najbliższej placówce ZUS; możesz umówić się na spotkanie z doradcą w dogodnym dla Ciebie terminie
  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)
   • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)
   •  e-mailem: cot@zus.pl,
   • przez Skype’a na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel,
   • przez czat na stronie www.zus.pl,

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00.

  Więcej informacji na www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo Bankowe (Dz.U. nr 71, poz. 609, z późn. zm.).

Umorzenie należności z tytułu składek na podstawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - prawo bankowe (tzw. Ustawa matkowa)