Rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ERU

Oświadczenie ERU

Oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej.
Aktualizacja formularza 1 stycznia 2022 r.

ERSU

Wniosek ERSU

Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające.
Aktualizacja formularza 4 stycznia 2022 r.