Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Kto jest objęty koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego

Kto jest objęty koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego obejmuje obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak również obywateli państw trzecich, zamieszkujących na terytorium jednego z tych państw.
Obejmuje ona również osoby, które są bezpaństwowcami albo uchodźcami zamieszkałymi na terytorium jednego z państw członkowskich.

Wspólnotowa koordynacja obejmuje przemieszczające się osoby, które są pracownikami najemnymi, osobami pracującymi na własny rachunek, które podlegają lub podlegały ustawodawstwu jednego lub kilku państw członkowskich, jak i członków ich rodzin oraz osoby pozostałe przy życiu.