Ścieżka nawigacji

Koordynacja w zakresie orzecznictwa lekarskiego – umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym z państwami spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

Koordynacja w zakresie orzecznictwa lekarskiego – umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym z państwami spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

Postępowanie związane z wydawaniem orzeczeń i opinii lekarskich dla osób zainteresowanych uzyskaniem świadczeń pieniężnych (do których prawo uzależnione jest od stwierdzenia niezdolności do pracy), podlega koordynacji na podstawie umów dwustronnych.

Lekarz orzecznik i komisja lekarska ZUS przy wydawaniu orzeczeń  w tych sprawach stosują zasady orzekania o niezdolności do pracy określone w ustawodawstwie polskim.

Orzeczenia dla osób, które mieszkają za granicą w państwach-stronach umów i występują o polskie świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, wydają lekarze orzecznicy Oddziałów ZUS w:

  • Łodzi (I Oddział) - dla osób, które mają tylko polskie okresy ubezpieczenia i mieszkają w: Kanadzie albo Korei Południowej lub mają łączone okresy ubezpieczenia polskie i zagraniczne (ostatnio w tych państwach), 
  • Nowym Sączu - dla osób, które mają tylko polskie okresy ubezpieczenia i  mieszkają w Australii lub mają łączone okresy ubezpieczenia polskie i zagraniczne (ostatnio w tym państwie),
  • Warszawie (II Oddział) - dla osób, które mają tylko polskie okresy ubezpieczenia i  mieszkają w: Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Macedonii, Serbii albo w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub mają łączone okresy ubezpieczenia polskie i zagraniczne (ostatnio w tych państwach),
  • Rzeszowie - dla osób, które mają tylko polskie okresy ubezpieczenia i mieszkają w Mołdawii  albo na Ukrainie lub mają łączone okresy ubezpieczenia polskie i zagraniczne (ostatnio w tych państwach).

Sprzeciwy od orzeczeń lekarzy orzeczników rozpatrywane są przez komisje lekarskie w Oddziale ZUS w:

  • Łodzi (I Oddział) - od orzeczeń wydanych w tym Oddziale; 
  • Krakowie - od orzeczeń wydanych w Oddziale w Nowym Sączu;
  • Rzeszowie - od orzeczeń wydanych w tym Oddziale;
  • Warszawie (II Oddział) - od orzeczeń wydanych w tym Oddziale. 

Orzeczenia i opinie lekarskie dla osób, które mieszkają w Polsce i występują o świadczenia z tytułu niezdolności do pracy oraz mają łączone okresy ubezpieczenia polskie i zagraniczne w państwach-stronach umów, wydają lekarze orzecznicy oddziału ZUS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tych osób w Polsce. Sprzeciwy od orzeczeń lekarzy orzeczników w tych sprawach - rozpatrują komisje lekarskie – zgodnie z ich właściwością terytorialną.