Wypłata gwarantowana

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

EWG-W

Formularz EWG-W

Wskazanie/zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej
Aktualizacja formularza: 4 sierpnia 2021 r.
Informacja do wniosku EWG-W (pdf 194kb).

EWG-M

Wniosek EWG-M

Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz małoletniej osoby uprawnionej
Aktualizacja formularza: 5 listopada 2018 r.

EWG-P

Wniosek EWG-P

Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz pełnoletniej osoby uprawnionej
Aktualizacja formularza: 5 listopada 2018 r.

EWG-O

Oświadczenie EWG-O

Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na wskazanie osoby uposażonej - innej niż członek rodziny
Aktualizacja formularza: 13 lipca 2021 r.