Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielniej egzystencji

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ERO

Oświadczenie ERO

Oświadczenie w sprawie świadczenia długoterminowego dotyczące przyznania/ponownego ustalenia/podjęcia wypłaty tego świadczenia – od dnia spełnienia warunków
Aktualizacja formularza 14.07.2021 r.

ESUN

Wniosek ESUN

Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
Aktualizacja 27 września 2021 r.
Informacja do wniosku ESUN (pdf 180kb)
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS