Ścieżka nawigacji

Przepisy

Przepisy

Czy wiesz, z jakich przepisów wynikają zasady pracy w państwach UE, EOG i Szwajcarii? Ich znajomość pomoże Ci rozstrzygnąć nurtujące Cię wątpliwości.

Rozporządzenia: podstawowe i wykonawcze

Zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostały zawarte w przepisach:

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 (rozporządzenie podstawowe), oraz
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 (rozporządzenie wykonawcze).

Przepisy te weszły w życie 1 maja 2010 r. i zaczęły obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Z dniem 1 kwietnia 2012 r. powyższe przepisy zostały przyjęte przez Szwajcarię, natomiast od 1 czerwca 2012 r. przez państwa należące do EOG, czyli Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

Zmiana przepisów

28 czerwca 2012 r. w stosunku do państw członkowskich UE zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 465/2012, które wprowadziło zmiany do przepisów rozporządzenia 883/2004 i 987/2009. Państwa EOG zaczęły stosować nowe przepisy od 2 lutego 2013 r., natomiast Szwajcaria dopiero od 1 stycznia 2015 r.