Wnioski dla firm

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

PR-3

Wniosek PR-3

Wniosek o zwrot kosztów skierowania pracownika na badania
Aktualizacja formularza: 30 listopada 2018 r.

PR-5

Wniosek PR-5

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia naukowego
Aktualizacja formularza: 19 grudnia 2018 r.