Wysokość odsetek ustawowych / ustawowych za opóźnienie

  • od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 8 kwietnia 2020 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosiła 6,5% w stosunku rocznym;
  • od dnia 9 kwietnia 2020 r. do dnia 28 maja 2020 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosiła 6% w stosunku rocznym,
  • od dnia 29 maja 2020 r. do 6 października 2021 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 5,6% w stosunku rocznym;
  • poczynając od dnia 7 października 2021 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 6% w stosunku rocznym;