Wysokość odsetek ustawowych / ustawowych za opóźnienie

  • od 1 stycznia 2016 r. 7% w stosunku rocznym (Dz. U. z 2016 r., poz. 47)