Ścieżka nawigacji

Kalkulator - obliczanie rocznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne

Kalkulator do obliczania rocznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne

Roczna podstawa wymiaru i składka na ubezpieczenie zdrowotne wyliczane są w zależności od wybranej formy opodatkowania


Wybierz rok, za który chcesz wyliczyć roczną składkę zdrowotną.

Wybierz np. rok 2022 także w przypadku gdy rozliczałeś się na zasadach ogólnych w roku składkowym trwającym od lutego 2022 r. do stycznia 2023 r.Zaznacz, jeśli chcesz obliczyć różnicę między Roczną składką a Sumą miesięcznych należnych składek wynikającą ze złożonych dokumentów.


Wybierz stosowane przez Ciebie formy opodatkowania we wskazanym roku

Wybierz stosowane przez Ciebie formy opodatkowania we wskazanym roku

Zaznacz jeśli w wybranym roku stosowałeś tę formę opodatkowania.

Jeśli w roku 2022 r. nie stosowałeś formy opodatkowania "według skali" ale zmieniłeś formę opodatkowania od stycznia 2022 r. z ryczałtu ewidencjonowanego lub podatku liniowego na skalę podatkową na mocy art. 14-15 ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, zaznacz formę opodatkowania "według skali".Zaznacz jeśli w wybranym roku stosowałeś tę formę opodatkowania.

Jeśli w roku 2022 r. stosowałeś formę opodatkowania "podatek liniowy" ale zmieniłeś formę opodatkowania od stycznia 2022 r. na skalę podatkową na mocy art. 14-15 ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw nie zaznaczaj formy opodatkowania "podatek liniowy".Zaznacz jeśli w wybranym roku stosowałeś tę formę opodatkowania.

Jeśli w roku 2022 r. stosowałeś formę opodatkowania "ryczałt od przychodów ewidencjonowanych" ale zmieniłeś formę opodatkowania od stycznia 2022 r. na skalę podatkową na mocy art. 14-15 ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw nie zaznaczaj formy opodatkowania "ryczałt od przychodów ewidencjonowanych".