Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Emerytura w obniżonym wieku z tytułu pracy górniczej

Emerytura w obniżonym wieku z tytułu pracy górniczej

Pracowałeś w górnictwie? Nie masz jeszcze 65 (mężczyzna) lub 60 lat (kobieta)? Sprawdź, czy możesz przejść na emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym.

Jakie warunki trzeba spełniać, żeby otrzymać emeryturę z tytułu pracy górniczej w obniżonym wieku

Możesz uzyskać emeryturę w obniżonym wieku z tytułu pracy górniczej, jeżeli:

  • urodziłeś się w latach 1949-1968,
  • na 31 grudnia 2008 r. :
    • udowodniłeś wymagany staż tj. okresy składkowe i nieskładkowe  (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn), w tym co najmniej 5 lat pracy górniczej, wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy albo pracy górniczej, wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego oraz w kopalniach otworowych siarki,
    • ukończyłeś wiek emerytalny obniżony w stosunku do powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) o 6 miesięcy za każdy rok pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, jednak nie więcej niż o 15 lat.

albo

  • urodziłeś się po 1948 r.,
  • ukończyłeś wiek emerytalny obniżony w stosunku do powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) o 6 miesięcy za każdy rok pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, jednak nie więcej niż o 15 lat (w celu ustalenia obniżonego wieku emerytalnego uwzględnimy również okresy pracy górniczej przebyte po 31 grudnia 1998 r.),
  • na 1 stycznia 1999 r. udowodniłeś wymagany staż tj. okresy składkowe i nieskładkowe (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn), w tym co najmniej 5 lat pracy górniczej, wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy albo pracy górniczej, wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego oraz w kopalniach otworowych siarki.

Dodatkowym warunkiem uzyskania emerytury w obniżonym wieku jest nieprzystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Jeżeli jesteś członkiem OFE możesz za naszym pośrednictwem złożyć wniosek, żeby środki na Twoim rachunku w OFE przekazać na dochód budżetu państwa.

Sprawdź, jakie dokumenty złożyć, żebyśmy mogli przyznać Ci emeryturę w obniżonym wieku z tytułu pracy górniczej.

Podstawa prawna

Art. 46 w zw. z art. 39, 50c i 184 w zw. z art. 39 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251).