Ścieżka nawigacji

Jak waloryzujemy kapitał początkowy

Jak waloryzujemy kapitał początkowy

Ustaloną na 1 stycznia 1999 r. kwotę kapitału początkowego waloryzujemy co roku. Od czerwca 2000 r. waloryzowaliśmy ją wskaźnikiem, który wynosił 115,60%. Od tamtej pory wskaźniki, które stosujemy w danym roku, ogłasza minister odpowiedzialny za zabezpieczenie społeczne (obecnie minister rodziny, pracy i polityki społecznej) w Monitorze Polskim. W wyniku waloryzacji kwota kapitału początkowego nie może ulec obniżeniu.

Ważne!
Niezależnie od tego, w którym roku wydamy decyzję o ustaleniu kapitału lub jego przeliczeniu, zwaloryzujemy kapitał.