Wnioski

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

OL-4

Sprzeciw OL-4

Sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika
Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2019 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

OL-3

Wniosek OL-3

Wniosek o wydanie kopii orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej
Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2019 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

OL-2

Wniosek OL-2

Wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego
Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2019 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

OL-36

Kwestionariusz OL-36

Kwestionariusz oceny stanu zdrowia (wypełnienie jest opcjonalne)
Aktualizacja formularza: 25 lutego 2019 r.
Zastąpił formularz N-36

OL-10

Wywiad zawodowy OL-10

Wywiad zawodowy
Aktualizacja formularza: 5 listopada 2021 r.

OL-FZLA

Wniosek OL-FZLA

Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich
Aktualizacja formularza: 28 września 2020 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

OL-13

Wniosek OL-13

Wniosek o wydanie orzeczenia w sprawie choroby przewlekłej
Publikacja formularza: 30 listopada 2020 r.