Ścieżka nawigacji

Obliczenia w kalkulatorze emerytalnym to prognoza, a nie faktyczna emerytura

Obliczenia w kalkulatorze emerytalnym to prognoza, a nie faktyczna emerytura

Kalkulator emerytalny dostępny u doradców w placówkach ZUS, na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl oblicza tylko przybliżoną wysokość emerytury (tzw. prognozę), a nie faktyczną kwotę świadczenia, które dostaniesz w przyszłości. Wyliczenie to nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Dzięki kalkulatorowi emerytalnemu możesz się dowiedzieć, jaką przybliżoną kwotę otrzymasz w momencie, w którym planujesz przejść na emeryturę. Faktyczną wysokość świadczenia ZUS wyliczy dopiero po tym, jak złożysz wniosek o emeryturę.

Kalkulator emerytalny jest przeznaczony zarówno dla osób, które w najbliższym czasie mogą przejść na emeryturę ze względu na wiek, jak i dla osób młodych, które emerytami staną się nawet za 20 lat.

Ponieważ w kalkulatorze emerytalnym można wyliczyć prognozę emerytury na wiele lat do przodu, potrzebne są do tego nie tylko aktualne dane o Twoich składkach, kapitale początkowym i ich waloryzacji, ale także prognozowane dane dotyczące wysokości przyszłych wynagrodzeń, planowanego poziomu waloryzacji składek, przewidywanego poziomu inflacji czy długości średniego dalszego trwania życia. Zmieniają się one w zależności od tego, jak zmienia się sytuacja ekonomiczno-gospodarcza w kraju.

Kalkulator jest zasilany danymi co roku. Najpierw wprowadza się do niego dane prognozowane, a w dalszej części roku są one zastępowane danymi faktycznymi, np. przewidywane wskaźniki waloryzacji składek są zastępowane wskaźnikami ogłoszonymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Tak samo zmieniają się tablice średniego dalszego trwania życia ogłaszane przez Główny Urząd Statystyczny.

Między danymi prognozowanymi a faktycznymi mogą wystąpić różnice. Czasem dane faktyczne są wyższe od prognozowanych, a czasem – niższe.

Zdarzają się też sytuacje, że wyliczona prognozowana wysokość emerytury w jednym miesiącu, np. przy założeniu, że dana osoba przejdzie na emeryturę w kwietniu, jest wyższa od prognozowanej wysokości emerytury w innym miesiącu tego samego roku, np. przy założeniu, że dana osoba przejdzie na emeryturę w lipcu. Wpływają na to m.in. szacunki dotyczące tego, jak wydłuża się średnie dalsze trwanie życia kobiet i mężczyzn w naszym kraju.

Ważne!
​​​​​​​Moment, w którym wykonujesz obliczenie w kalkulatorze emerytalnym, wpływa na prognozowaną wysokość Twojej przyszłej emerytury. Są to tylko szacunki, a nie faktyczna kwota, którą otrzymasz po przejściu na emeryturę.