„Mały ZUS”
opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne
od 1 stycznia 2019 r. Pytania i odpowiedzi

Aby wyliczyć najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, możesz wykorzystać kalkulatora.