Przyznanie emerytury

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

EMP

Wniosek EMP

Wniosek o emeryturę
Aktualizacja formularza: 4 stycznia 2022 r.
Informacja do wniosku EMP (pdf 258kb)
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

ENSK

Wniosek ENSK

Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
Aktualizacja formularza: 4 stycznia 2022 r.
Informacja do wniosku ENSK (pdf 240kb)
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

ERP-7

Zaświadczenie ERP-7

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Aktualizacja 9 września 2021 r.
Informacja do zaświadczenia ERP-7 (pdf 298kb).

EMC

Wniosek EMC

Wniosek o emeryturę częściową
Aktualizacja formularza: 2 września 2021 r.
Informacja do wniosku EMC (pdf 564kb).

EDP

EDP Wniosek o dodatek pielęgnacyjny

Wypełnij ten wniosek, jeśli masz prawo do emerytury lub renty i starasz się o dodatek pielęgnacyjny.
Data publikacji 1.07.2021 r.
Informacja do wniosku EDP (pdf 156kb).

ERO

Oświadczenie ERO

Oświadczenie w sprawie świadczenia długoterminowego dotyczące przyznania/ponownego ustalenia/podjęcia wypłaty tego świadczenia – od dnia spełnienia warunków
Aktualizacja formularza 14.07.2021 r.

ERP-70

Zaświadczenie ERP-70

Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcy
Aktualizacja formularza: 30 sierpnia 2021 r.

EMZ

Załącznik EMZ

Załącznik do wniosku o emeryturę, dla osób które mają okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą
Aktualizacja formularza: 6 listopada 2018 r.

ERP-8

Zeznanie świadka ERP-8

Zeznanie świadka
Aktualizacja formularza: 17 stycznia 2022 r.

ERP-9

Oświadczenie ERP-9

Oświadczenie o braku dokumentów
Aktualizacja formularza: 13 lipca 2021 r.