Emerytury i renty

Treść komunikatów i obwieszczeń prezesa ZUS jest zamieszczana na stronie www.zus.pl dopiero po opublikowaniu ich w "Monitorze Polskim".

 • Rozwiń menu Zwiń menu Najniższe emerytury i renty

  Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2021 r. wynoszą:

  Rodzaj świadczenia

  Kwota

  emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna i renta rodzinna

  1250,88 zł

  renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

  938,16 zł

  renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa

  1501,06 zł

  renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

  1125,79 zł

 • Rozwiń menu Zwiń menu Dodatki do emerytur i rent

  Od 1 marca 2021 r. wynoszą:

  Rodzaj dodatku

  Kwota

  dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie

  239,66 zł

  dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencj

  359,49 zł

  dodatek dla sieroty zupełnej

  450,44 zł

  dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego

  239,66 zł

  dodatek kompensacyjny

  35,95 zł

  świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych

  239,66 zł

  świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

  od 12,02 zł 
  do 239,66 zł

   

  dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego

  917,58 zł

 • Rozwiń menu Zwiń menu Kwota bazowa

  • od 1 marca 2021 r. wynosi 4512,41 zł

 • Rozwiń menu Zwiń menu Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2021 r.

  Rodzaj kwoty

  Wysokość kwoty

  dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia z 2020 r.

  1291,90 zł

  graniczna miesięczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego wynagrodzenia z 2020 r.

  3617,30 zł

  dopuszczalna roczna kwota przychodu

  15 502,80 zł     

  graniczna roczna kwota przychodu

  43 407,60 zł

  gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy niż 70% tego wynagrodzenia

  631,17 zł

 • Rozwiń menu Zwiń menu Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2020 r.

  Rodzaj kwoty

  Wysokość kwoty

  dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia z 2019 r.

  1229,60 zł

  graniczna miesięczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego wynagrodzenia z 2019 r.

  3442,80 zł

  dopuszczalna roczna kwota przychodu

  14 755,20 zł     

  graniczna roczna kwota przychodu

  41 313,60 zł

  gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy niż 70% tego wynagrodzenia

  605,50 zł

 • Rozwiń menu Zwiń menu Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów

  Kwoty równe 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:

  okres od ... kwota
  od 1 marca 2018 r.

  3161,70 zł

  od 1 czerwca 2018 r.

  3236,00 zł

  od 1 września 2018 r. 3164,80 zł
  od 1 grudnia 2018 r.

  3206,20 zł

  od 1 marca 2019 r.  3404,70 zł
  od 1 czerwca 2019 r. 3465,70 zł
  od 1 września 2019 r. 3387,50 zł
  od 1 grudnia 2019 r. 3452,20 zł
  od 1 marca 2020 r. 3639,10 zł
  od 1 czerwca 2020 r.  3732,10 zł
  od 1 września 2020 r. 3517,20 zł
  od 1 grudnia 2020 r. 3618,30 zł
  od 1 marca 2021 r. 3820,60 zł
  od 1 czerwca 2021 r. 3977,10 zł
  od 1 września 2021 r. 3853,20 zł
  od 1 grudnia 2021 r. 3960,20 zł

                                                     

  Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:

  okres od ... kwota
  od 1 marca 2018 r.

  5871,70 zł

  od 1 czerwca 2018 r.

  6009,70 zł

  od 1 września 2018 r. 5877,40 zł
  od 1 grudnia 2018 r. 5954,30 zł
  od 1 marca 2019 r.  6322,90 zł
  od 1 czerwca 2019 r. 6436,30 zł
  od 1 września 2019 r. 6291,10 zł
  od 1 grudnia 2019 r. 6411,10 zł
  od 1 marca 2020 r. 6758,20 zł
  od 1 czerwca 2020 r.      6931,00 zł
  od 1 września 2020 r. 6531,90 zł
  od 1 grudnia 2020 r. 6719,70 zł
  od 1 marca 2021 r. 7095,40 zł
  od 1 czerwca 2021 r. 7386,10 zł
  od 1 września 2021 r. 7155,90 zł
  od 1 grudnia 2021 r. 7354,50 zł

                                                 

  Nie zmniejsza się ani nie zawiesza w razie osiągania przychodu następujących świadczeń:

  • rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie,

  • rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową, i rent rodzinnych po tym inwalidzie, jeśli jego śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową.

  Zawieszone ani zmniejszone bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie zostają emerytury osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie w zależności od płci i daty urodzenia ubezpieczonego. Nie dotyczy to jednak tych osób, których emerytura została zawieszona w związku z kontynuowaniem zatrudnienia w ramach stosunku pracy, podjętego przed jej nabyciem (art. 103a ustawy emerytalnej).

  Osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS, nie powoduje zmniejszenia świadczeń.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Kwoty maksymalnego zmniejszenia

  Jeżeli przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby zostaną zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), czyli:

  od 1 marca 2021 r.:
  • 646,67 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 485,04 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 549,71 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

  Zawieszone zostają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Graniczne kwoty przychodu

  Graniczne kwoty przychodu dla 2021 r. wynoszą odpowiednio:

  • 46 149,50 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2020 r.
  • 85 706,10 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2020 r.

  Graniczne kwoty przychodu dla 2020 r. wynoszą odpowiednio:

  • 43 187,90 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2019 r.
  • 80 205,20 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2019 r.

  Graniczne kwoty przychodu dla 2019 r. wynoszą odpowiednio:

  • 40 638,30 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2018 r.
  • 75 470,60 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2018 r.