Ścieżka nawigacji

Związek Zawodowy Radców Prawnych w ZUS

Związek Zawodowy Radców Prawnych w ZUS

Związek Zawodowy Radców Prawnych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych został wpisany do KRS z dniem 30 lipca 2019 roku. Skupia w swoich szeregach radców prawnych zatrudnionych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Członkowie Związku zrzeszają się zgodnie z terytorialnym schematem organizacyjnym tworząc Zakładową Organizację Związkową. Organami statutowymi ZZRP w ZUS są:

  • Zebranie Delegatów,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.

Zarząd Związku składa się z pięciu osób:

  • Adam Bołtruczyk - Przewodniczący ZZRP w ZUS,
  • Małgorzata Kędzierska,
  • Magdalena Korona-Tobała,
  • Agnieszka Bartoszek,
  • Witold Kuropatwiński.

Adres siedziby i do korespondencji:
Związek Zawodowy Radców Prawnych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
ul. Chmielna 27/33
80 - 748 Gdańsk.