Ścieżka nawigacji

Postępowanie wyjaśniające

Postępowanie wyjaśniające w przypadku nieprawidłowości dotyczących kwot składek lub zwaloryzowanego kapitału początkowego

Po otrzymaniu „Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS prosimy o weryfikację zawartych w niej danych.

Dane wykazane w „Informacji...” są odzwierciedleniem danych zapisanych na Twoim indywidualnym koncie w ZUS. Dane te zapisujemy na podstawie dokumentów przekazanych przez Twoich płatników składek (np. pracodawców, zleceniodawców). W przyszłości będą one uwzględniane przy przyznawaniu i wyliczaniu Twojej emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego też tak ważne jest, aby dane zapisane na koncie były prawidłowe. 

Reklamacje do „Informacji o stanie konta"  dotyczące:

  • zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne (bez części skłądek na subkonto/otwarty fundusz emerytalny)
  • zwaloryzowanego kapitału początkowego 
  • składek na ubezpieczenie emerytalne jeszcze niezwaloryzwanych
  • składek na otwarte fundusze emerytalne i subkonto
  • nieotrzymania informacji
  • błędnych danych identyfikacyjnych i adresowych

możesz zgłosić w każdej naszej placówce 

Reklamacje możesz rownież przekazać do ZUS:

  • na formularzu ZUS URU, dostępnym w każdej naszej placówce oraz na tej stronie internetowej (Reklamacja URU),
  • w formie dowolnie sformułowanego pisma,
  • telefonicznie pod numerem 22 560 16 00.
  • za pośrednictwem internetu.

Składasz jedną reklamację bez względu na ilość stwierdzonych w informacji o stanie konta nieprawidłowści  (przy czym w piśmie podaj wszystkie nieprawidłowości).

W przypadku nieprawidłowości dotyczących składek przed złożeniem reklamacji ZUS powinieneś uzyskać wyjaśnienia płatnika składek (np. pracodawcy).