Ścieżka nawigacji

Jak się zgłosić do ZUS, gdy pełnisz funkcję płatnika zagranicznego

Jak się zgłosić do ZUS, gdy pełnisz funkcję płatnika zagranicznego

Pracodawca zagraniczny, który jest płatnikiem składek

Jeśli jesteś pracodawcą zagranicznym i masz obowiązek opłacania składek do polskiego systemu, zgłoś się do ZUS. Możesz to zrobić w dwóch krokach.

Krok 1

Uzyskaj identyfikator NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej). O jego nadanie zwróć się do naczelnika II Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście, ul. Jagiellońska 15, 03-719 Warszawa.

Ważne! Nie występujesz o nadanie NIP, gdy:

 • jesteś obywatelem Polski i masz już swój NIP,
 • zostałeś zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT UE,
 • korzystasz ze swojego NIP, z pominięciem symbolu PL.

Krok 2

Zgłoś siebie jako płatnika składek – wypełnij formularz:

 • ZUS ZPA – jeżeli jesteś osobą prawną lub jednostką organizacyjną, która nie ma osobowości prawnej,
 • ZUS ZFA – jeżeli jesteś osobą fizyczną, która prowadzi działalność na własny rachunek.

Formularz zgłoszeniowy wraz z kopią decyzji o nadaniu NIP złóż w I Oddziale ZUS w Warszawie, ul. Senatorska 6/8.

Na złożenie dokumentów masz 7 dni od daty uzasadnionego objęcia ubezpieczeniami pierwszej osoby, np. pracownika.

Przejdź do sekcji: Sposób przekazywania dokumentów.

Pracownik, który pełni obowiązki płatnika składek

Jeśli jesteś pracownikiem, który przejął obowiązki zagranicznego pracodawcy, zgłoś się do ZUS jako płatnik składek.

Krok 1

Uzyskaj identyfikator NIP. O jego nadanie zwróć się do naczelnika urzędu skarbowego, zgodnie z Twoim miejscem zamieszkania w Polsce.

Ważne! Nie występujesz o nadanie NIP, gdy:

 • jesteś obywatelem Polski i masz już swój NIP,
 • zostałeś zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT UE – korzystasz ze swojego NIP, z pominięciem symbolu PL.

Krok 2

Wypełnij formularze:

 • ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego) lub ZUS ZZA (zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, oraz
 • ZUS ZAA – podaj w nim adres podmiotu zagranicznego, z którym masz umowę o przejęciu obowiązków płatnika zagranicznego.

Złóż w najbliższej placówce ZUS wypełnione formularze oraz:

 • kopię Twojej umowy o przejęciu obowiązków płatnika z pracodawcą zagranicznym,
 • kopię decyzji o nadaniu NIP.

Ważne! Jeśli masz obywatelstwo państwa Unii Europejskiej, możesz również złożyć wniosek o nadanie PESEL do Departamentu Rozwoju Informatyki i Systemów Rejestrów Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21.

Gdy uzyskasz PESEL, zmień dane identyfikacyjne w ZUS na formularzach:

Jaki kod tytułu ubezpieczenia podajesz w zgłoszeniu

W zależności od tego, czy wykonujesz pracę na podstawie umowy o pracę, czy umowy zlecenia, podaj właściwy dla Ciebie kod tytułu ubezpieczenia: 0125, 0126, 0426 lub 0428.

Jeśli masz już zaewidencjonowane konto w ZUS z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w dokumencie zgłoszeniowym ZUS ZUA/ ZZA podajesz dane identyfikacyjne, jakie zostały zapisane na założonym wcześniej koncie płatnika składek (tj. z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej).

W ZUS będziesz zgłoszony z obu tytułów. Składasz wtedy dwie deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA z dwóch zakresów:

 • 01–39 z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz
 • 40–49 z tytułu przejęcia obowiązków płatnika zagranicznego.

Ważne! Gdy przejmujesz obowiązki pracodawcy, a jesteś członkiem rady nadzorczej, to podaj odpowiedni kod tytułu ubezpieczenia: 22 40, 22 41 lub 22 42. 

Dowiedz się więcej na temat prowadzenia działalności przez cudzoziemców w Polsce na portalu biznes.gov.pl.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2296, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366).