Ścieżka nawigacji

Twoje konto w ZUS

Twoje konto w ZUS

Jeżeli jesteś osobą ubezpieczoną, masz swoje konto w ZUS. Założyliśmy je, gdy pierwszy raz zgłoszono Cię do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego. 

Twoje konto jest oznaczone Twoim numerem PESEL, a jeżeli nie masz numeru PESEL – serią i numerem dokumentu tożsamości. 

Na Twoim koncie zapisujemy dane, które płatnicy składek przekazali nam w dokumentach ubezpieczeniowych, m.in.:   

 • dane identyfikacyjne:
  • PESEL,
  • imię i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • rodzaj i nr dokumentu tożsamości, 
 • dane adresowe,
 • dane ewidencyjne:
  • nazwisko rodowe,
  • drugie imię, płeć,
  • dane o niepełnosprawności,
  • obywatelstwo,
 • dane o przebiegu ubezpieczeń:
  • okresy i tytuły ubezpieczenia,
  • podstawy wymiaru składek,
  • przerwy w ubezpieczeniach,
  • pobierane świadczenia,
  • dane płatnika składek,
 • informacje o zwaloryzowanej wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne i o składkach zapisanych na subkoncie,
 • informacje o członkostwie w OFE i składkach przekazanych na Twój rachunek w OFE,
 • informacje o kapitale początkowym,
 • informacje zawarte w oświadczeniach i wnioskach, które do nas przekazywałeś, np. o małżeńskich stosunkach majątkowych i o osobach, na rzecz których ma nastąpić wypłata środków zapisanych na subkoncie w razie Twojej śmierci (dotyczy to osób, które nie są członkami OFE i dla których prowadzimy subkonto). 

Podstawa prawna

Art. 33 i art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych)