Jaki jest cel informowania ubezpieczonego o stanie jego konta w ZUS?

Celem przekazywania "Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS" za poszczególne lata jest:

  • powiadomienie ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. o danych zewidencjonowanych na ich kontach i subkontach w ZUS w zakresie dotyczącym składek na ubezpieczenie emerytalne, kapitału początkowego oraz składek na otwarte fundusze emerytalne, składek i środków na subkoncie,

  • danie ubezpieczonemu możliwości sprawdzenia zapisów na jego koncie i w razie stwierdzenia nieprawidłowości - podjęcia interwencji w sprawie skorygowania błędnych danych, odpowiednio u płatnika składek, w ZUS, w OFE lub w instytucji obsługującej wpłaty składek.

Składki na ubezpieczenie emerytalne zapisywane są na koncie ubezpieczonego przez ZUS na podstawie przekazanych przez płatników składek dokumentów ubezpieczeniowych (zgłoszeń, deklaracji i imiennych raportów miesięcznych), a w przypadku ubezpieczonego będącego płatnikiem składek oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność także na podstawie wpłat z tytułu składek. Dane dotyczące członkostwa w OFE zapisywane są na podstawie zgłoszenia z otwartego funduszu emerytalnego przekazywanego w drodze elektronicznej wymiany danych między ZUS a OFE.