ZUS rozpoczyna szkolenia dla asystentów medycznych

Od 23 października lekarze będą mogli upoważnić tzw. asystentów medycznych do wystawania
e-zwolnień w swoim imieniu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna szkolenia osób, które będą wykonywać techniczne czynności związane z e-ZLA na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Asystentem medycznym, którego lekarz będzie mógł upoważnić do wystawiania e-zwolnień w swoim imieniu, może zostać osoba, która wykonuje zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Osoba ta musi mieć założone konto na PUE ZUS i musi zostać wpisana do Rejestru Asystentów Medycznych (RAM), który będzie dostępny pod adresem https://ram.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/. Swój profil na platformie ZUS musi mieć również lekarz, w którego imieniu e-ZLA będzie wystawiał asystent.

Upoważnianie asystenta do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich będzie odbywać się w RAM. Następnie informacja ta będzie przekazywana do ZUS – na jej podstawie asystent uzyska dostęp do odpowiednich funkcji na PUE ZUS.

Co ważne - asystent medyczny upoważniony do wystawiania e-ZLA, będzie wykonywał w imieniu lekarza techniczne czynności w systemie. O samym zwolnieniu i jego szczegółach nadal będzie decydował lekarz.

ZUS już rozpoczyna szkolenia dla osób, które będą pełnić funkcję asystentów medycznych z funkcji dostępnych na PUE ZUS. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z najbliższą placówką ZUS lub z koordynatorem e-ZLA.

W sprawie wpisu do RAM od 23 października można kontaktować się z Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia pod numerem 19 457.

Przypominamy, że od 1 grudnia 2018 r. obowiązującą formą zwolnienia lekarskiego jest zwolnienie elektroniczne. Od początku 2016 r. lekarze wystawili 6,7 mln e-zwolnień. We wrześniu niemal 45 proc. zaświadczeń lekarskich zostało wydanych właśnie w formie elektronicznej. Prym wiodą województwa zachodnio-pomorskie (59 proc.) i podlaskie (58 proc.). Blisko 1 mln e-ZLA lekarze wystawili za pośrednictwem aplikacji gabinetowych, które posiadają funkcjonalność e-zwolnień i korzystają z interfejsu udostępnionego przez ZUS. Zakład od grudnia ubiegłego roku udostępnia również lekarzom certyfikat z ZUS czyli darmowy podpis elektroniczny, którym szybko i bezproblemowo można podpisywać e-zwolnienia.

Dotychczas ZUS przeprowadził  ponad 31,5 tys. szkoleń dla lekarzy i placówek medycznych z zasad wystawiania e-zwolnień. W trakcie wizyt w przychodniach i szpitalach pracownicy ZUS wspólnie z lekarzami przechodzą krok po kroku proces wystawienia e-ZLA. Pracownicy ZUS pomagają też w zarejestrowaniu konta na Platformie Usług Elektronicznych i pobraniu certyfikatu z ZUS.