ZUS rozpoczyna szkolenia dla asystentów medycznych

Od 23 października lekarze będą mogli upoważnić tzw. asystentów medycznych do wystawania
e-zwolnień w swoim imieniu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna szkolenia osób, które będą wykonywać techniczne czynności związane z e-ZLA na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Asystentem medycznym, którego lekarz będzie mógł upoważnić do wystawiania e-zwolnień w swoim imieniu, może zostać osoba, która wykonuje zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Osoba ta musi mieć założone konto na PUE ZUS i musi zostać wpisana do Rejestru Asystentów Medycznych (RAM), który będzie dostępny pod adresem https://ram.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/. Swój profil na platformie ZUS musi mieć również lekarz, w którego imieniu e-ZLA będzie wystawiał asystent.

Upoważnianie asystenta do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich będzie odbywać się w RAM. Następnie informacja ta będzie przekazywana do ZUS – na jej podstawie asystent uzyska dostęp do odpowiednich funkcji na PUE ZUS.

Co ważne - asystent medyczny upoważniony do wystawiania e-ZLA, będzie wykonywał w imieniu lekarza techniczne czynności w systemie. O samym zwolnieniu i jego szczegółach nadal będzie decydował lekarz.

ZUS już rozpoczyna szkolenia dla osób, które będą pełnić funkcję asystentów medycznych z funkcji dostępnych na PUE ZUS. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z najbliższą placówką ZUS lub z koordynatorem e-ZLA.

W sprawie wpisu do RAM od 23 października można kontaktować się z Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia pod numerem 19 457.

Przypominamy, że od 1 grudnia 2018 r. obowiązującą formą zwolnienia lekarskiego jest zwolnienie elektroniczne. Od początku 2016 r. lekarze wystawili 6,7 mln e-zwolnień. We wrześniu niemal 45 proc. zaświadczeń lekarskich zostało wydanych właśnie w formie elektronicznej. Prym wiodą województwa zachodnio-pomorskie (59 proc.) i podlaskie (58 proc.). Blisko 1 mln e-ZLA lekarze wystawili za pośrednictwem aplikacji gabinetowych, które posiadają funkcjonalność e-zwolnień i korzystają z interfejsu udostępnionego przez ZUS. Zakład od grudnia ubiegłego roku udostępnia również lekarzom certyfikat z ZUS czyli darmowy podpis elektroniczny, którym szybko i bezproblemowo można podpisywać e-zwolnienia.

Dotychczas ZUS przeprowadził  ponad 31,5 tys. szkoleń dla lekarzy i placówek medycznych z zasad wystawiania e-zwolnień. W trakcie wizyt w przychodniach i szpitalach pracownicy ZUS wspólnie z lekarzami przechodzą krok po kroku proces wystawienia e-ZLA. Pracownicy ZUS pomagają też w zarejestrowaniu konta na Platformie Usług Elektronicznych i pobraniu certyfikatu z ZUS.

Co się stanie, gdy pobiorę dane pacjenta, a nie wystawię lub nie anuluję e-ZLA?

Jeżeli wyszukasz dane pacjenta, ale nie wystawisz mu zwolnienia lub go nie anulujesz, informacja o takiej sytuacji zostanie automatycznie przekazana osobie, do której danych miałeś dostęp. Jeżeli ta osoba uzna, że miało miejsce naruszenie jej danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.