Ścieżka nawigacji

Wyrejestrowanie rodzica zatrudniającego nianię

Wyrejestrowanie rodzica zatrudniającego nianię

Jeżeli rozwiązałeś umowę z nianią lub umowa wygasła, a Ty nie opłacasz składek na własne ubezpieczenia, wyrejestruj w ciągu 7 dni:

 • siebie jako osobę zatrudniającą nianię – wypełnij formularz ZUS ZWPA wyrejestrowanie płatnika składek (podaj swój NIP, PESEL, imię i nazwisko, datę urodzenia i datę rozwiązania umowy) i podpisz go,
 • nianię z ubezpieczeń – wypełnij formularz ZUS ZWUA wyrejestrowanie z ubezpieczeń:
  • podaj imię i nazwisko oraz PESEL niani, a jeśli nie został nadany – numer dowodu osobistego lub paszportu, datę urodzenia niani,
  • podaj, czy niania jest emerytką lub czy ma rentę, czy jest niepełnosprawna i w jakim stopniu (czyli podaj kod tytułu, z jakim niania była zgłoszona do ubezpieczeń),
  • jako datę wyrejestrowania podaj następny dzień po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy) – podpisz druk Ty i niania.

Możesz skorzystać z pomocy pracowników ZUS, którzy w razie takiej potrzeby wypełnią wszystkie niezbędne formularze. W tym celu znajdź najbliższą dla siebie placówkę ZUS.

Gdzie składać dokumenty

 • w każdej placówce ZUS,
 • wysłać pocztą,
 • przez Platformę Usług Elektronicznych za pośrednictwem programu ePłatnik.

Szczegółowe informacje w sekcji Opis spraw: Jak wyrejestrować rodzica jako płatnika składek za nianię.


WIęcej na ten temat