Członkostwo w OFE

Członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym (OFE) jest dobrowolne.

Kiedy możesz przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego

Jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi (bo np. pracujesz na etacie) po 31 stycznia 2014 r. i zdecydowałeś o przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE?
Zawrzyj umowę z wybranym funduszem w terminie 4 miesięcy od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia.

Członkostwo w OFE możesz także uzyskać, gdy otworzysz w funduszu rachunek, bo otrzymasz część środków objętych małżeńską wspólnością majątkową.

Podstawa prawna

  • Art. 39 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.),
  • Art. 128 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 105 z późn. zm.) - dla osób, które nie posiadają członkostwa w OFE, a wystąpiła konieczność przekazania części środków stanowiących przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.