Ścieżka nawigacji

Członkostwo w OFE

Członkostwo w OFE

Członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym (OFE) jest dobrowolne.

Kiedy możesz przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego

Zacząłeś pracę, jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi (bo np. pracujesz na podstawie umowy o pracę) i chcesz abyśmy przekazywali część Twojej składki emerytalnej do OFE? Zawrzyj umowę z wybranym otwartym funduszem. Masz na to 4 miesiące od rozpoczęcia pierwszej pracy, która powoduje obowiązek ubezpieczeń społecznych.

Członkiem OFE możesz się również stać w przypadku, gdy OFE będzie realizował dla Ciebie podział środków objętych małżeńską wspólnością majątkową, a Ty nie wskażesz rachunku w jakimkolwiek OFE. Wówczas OFE, do którego należy Twój współmałżonek, założy Ci rachunek. 

Podstawa prawna

Art. 39 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych) 

Art. 128 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych) – dla osób, które nie są członkami OFE, a wystąpiła konieczność przekazania części środków stanowiących przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.