Konkurs "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy"

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że 24 października 2019 r. zwiększył się budżet Konkursu. Aktualnie budżet ten wynosi 76 000 000,00 PLN.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w Regulaminie konkursu oraz we wzorze umowy o dofinansowanie, stanowiącej załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Więcej o konkursie 2019.01.