Konkurs "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy"

Szanowni Państwo,

 

W ramach konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2021 r. (Konkurs Nr 2020.01) w Biuletynie Informacji Publicznej ogłosiliśmy Listę rankingową Wnioskodawców, którzy uzyskali pozytywną ocenę merytoryczną.

Więcej o Konkursie 2020.01