Działania instytucji finansowych – edukacja osób starszych

Osoby starsze często są wykluczone cyfrowo. Dzieje się tak przeważnie dlatego, że nie mają wiedzy o możliwościach i wygodzie, jakie dają nowe technologie. Wielu seniorów nie korzysta na co dzień z sieci, ponieważ wydaje im się to zbyt trudne i skomplikowane.

Dlatego też, tematyka cyfrowa jest ważnym elementem aktualnej polityki senioralnej zarówno krajowych, jak i europejskich działań społecznych.

Seniorzy, dzięki wiedzy o tym, jak korzystać z internetu i konta bankowego mogą łatwiej załatwiać sprawy urzędowe, robić zakupy, płacić rachunki czy kontaktować się z najbliższymi. Wiedza o cyfrowych usługach bankowych zapewnia seniorom bezpieczeństwo i pod wieloma względami ułatwia codzienne życie.

Działania edukacyjne dotyczące korzyści z posiadania konta bankowego prowadzą również publiczne i komercyjne instytucje finansowe – zwłaszcza w aspekcie płatności bezgotówkowych, obsługi bankowości elektronicznej czy wsparcia międzypokoleniowego.

Dlatego też, w jednym miejscu zebraliśmy informacje o tych działaniach i projektach, z których mogą skorzystać osoby starsze.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z materiałami:

  • Warszawskiego Instytutu Bankowości

logotyp Warszawskiego Instytutu Bankowości

Kampania Warto Bezgotówkowo (link do strony zewnętrznej)

Kampania ma na celu upowszechnianie wiedzy o korzyściach płynących z bezgotówkowych form płatności wśród osób indywidualnych oraz firm i instytucji oraz zachęcenie Polaków do aktywnego i bezpiecznego korzystania z płatności bezgotówkowych. Kampania „Warto Bezgotówkowo” Fundacji Warszawski Instytut Bankowości realizowana jest pod patronatem Ministerstwa Finansów, na zlecenie Fundacji Polska Bezgotówkowa.

  • Fundacji Polska Bezgotówkowa

logotyp Fundacji Polska Bezgotówkowa

Kampania Zdrowo Bezgotówkowo (link do strony zewnętrznej)

Akcja promuje korzyści z posiadania konta w banku oraz płatności bezgotówkowych odnosząc się do takich aspektów jak bezpieczeństwo, zdrowie i troska o bliskich. Zwraca uwagę na sytuację związaną z epidemią koronawirusa, na płatności bezgotówkowe podczas zakupów oraz na zalecenia dla konsumentów i sprzedawców.

  • banku Pekao S.A.

lotgotyp Banku Pekao S.A.

Strefa Seniora w Banku Pekao (link do strony zewnętrznej)

Bank Pekao S.A. pod hasłem „Bierz internet za rogi” zachęca seniorów do korzystania z internetu, z bankowości elektronicznej i usług online. Celem akcji jest wsparcie osób starszych w adaptacji do nowych warunków spowodowanych pandemią. Główny przekaz to: zostań w domu, korzystaj z internetu, bądźmy razem w sieci! Strefa seniora to specjalna podstrona internetowa Banku Pekao z materiałami edukacyjnymi dla seniorów.

  • banku Santander

logotyp Banku Santander

Zaloguj Seniora (link do strony zewnętrznej)

Poprzez program #ZalogujSeniora, bank Santander wspiera seniorów w samodzielnym bankowaniu i pomaga w nauce finansów. Zachęca do pobierania emerytury na konto bankowe i korzystania z karty płatniczej oraz tłumaczy jak bankować bezpiecznie.

  • Krajowego Związku Banków Spółdzielczych

logotyp Krajowego Związku Banków Spółdzielczych

Kampania edukacyjna „Bądź cyberbezpieczny z bankiem spółdzielczym” (link do strony zewnętrznej)

W ramach akcji KZBS na swoich stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych banków spółdzielczych publikuje artykuły, nagrania wideo i grafiki edukacyjne związane z cyberbezpieczeństwem oraz organizuje szkolenie z bezpieczeństwa w sieci.

Celem kampanii jest popularyzacja wiedzy, zwiększanie świadomości i wymiana dobrych praktyk w obszarze cyberbezpieczeństwa wśród szerokiej grupy użytkowników Internetu (również osób starszych). W Polsce kampanię koordynuje NASK Państwowy Instytut Badawczy.