Ścieżka nawigacji

Ogólnopolski Zakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych "KADRA ZUS"

Ogólnopolski Zakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych "KADRA ZUS"

W dniu 31.10.2007 r. na terenie działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powstał Ogólnopolski Zakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych "KADRA ZUS".

Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są Oddziałowe Organizacje Związkowe.

Ogólnokrajowym organem zarządzającym i wykonawczym Związku jest Krajowy Zarząd Główny.

Ogólnokrajowym organem kontrolnym Związku jest Krajowa Komisja Rewizyjna.

Adres siedziby organów ogólnokrajowych Związku:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
Kraków,
ul. Pędzichów 27.

W dniu 11 maja 2022 r. w trakcie Zjazdu wyborczego delegaci dokonali wyboru nowych władz Związku na V kadencję w latach 2022 – 2026:

W skład Krajowego Zarządu Głównego wchodzą:


W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

  • Przewodniczący: Małgorzata Bilenda - O/ Szczecin,
  • Zastępca: Monika Cudna - O/Biłgoraj,
  • Protokolant: Leszek Gnyp – O/ Biłgoraj.

Oddziałowe organizacje działają w: 

Białymstoku, Biłgoraju, Częstochowie, Elblągu, Legnicy, I Oddziale w Łodzi, Olsztynie, Płocku, Rybniku, Siedlcach, Sosnowcu, Szczecinie, I Oddziale w Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. 

Podejmujemy działania na rzecz tworzenia organizacji otwartej i przyjaznej służącej wszystkim zainteresowanym pracownikom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zachęcamy Państwa, zwłaszcza pracowników z Oddziałów nie zrzeszonych w naszych strukturach, do nawiązania współpracy.