Podatki

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

EPD-19

Wniosek EPD-19

Wniosek/wycofanie wniosku o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku
Aktualizacja wniosku 16 grudnia 2021 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

EPD-16

Oświadczenie EPD-16

Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem
Aktualizacja formularza: 17 grudnia 2021 r.
Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

EPD-17

Wniosek EPD-17

Wniosek o obliczanie i pobieranie w ciągu roku wyższej zaliczki na podatek dochodowy
Aktualizacja formularza: 13 grudnia 2021 r.
Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

EPD-18

Wniosek EPD-18

Wniosek o pobieranie zaliczki na podatek dochodowy z pomniejszeniem/ bez pomniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek
Aktualizacja formularza: 13 grudnia 2021 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS